Grid

Partnere

I Afkobling 2030 stiller vi med et hold af eksperter med bred og dyb viden inden for bæredygtig produktion, cirkulær økonomi, innovation og forretningsudvikling. Viden, der skal hjælpe danske produktionsvirksomheder med at afkoble værdiskabelse fra klima- og miljøbelastning - helt ude i værdi- og forsyningskæderne. Programmet er udviklet og støttet af Industriens Fond

Industriens Fond

Industriens Fond

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fondens program for bæredygtig produktion har som vision, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil sige en produktionssektor, der er verdens mest klimavenlige, regenerative, ressourcebesparende og konkurrencedygtige.

Fonden har samarbejdet med partnergruppen om tilblivelsen af Afkobling 2030 og støtter programmets videre færd mod at flytte en stor del af de danske produktionsvirksomheder i en grønnere retning.

Hjemmeside →

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

Alexandra Instituttet
 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

Alexandra Instituttet
 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

Alexandra Instituttet
 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

Alexandra Instituttet
 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

Alexandra Instituttet
 • Ekspertrolle: Digital grøn omstilling
 • Kernekompetencer: Digitale teknologier,
  bæredygtig forandring, adfærdsdesign
  og ledelses- og organisationsudvikling

Alexandra Instituttet er eksperter inden for digital grøn omstilling. I Afkobling 2030 stiller bidrager instituttet med et tværfagligt team af antropologer, it-specialister og andre eksperter, der sikrer, at teknologi, forretning og mennesker altid spiller sammen, når virksomhederne skal skabe teknologiske forandringer for at blive mere bæredygtige. Som en ekstra ressource stiller instituttet prøvningsudstyr, testfaciliteter og laboratorier til rådighed gennem hele forløbet.

 

Alexandra Instituttet har 80 ansatte, der rådgiver og udvikler løsninger for ca. 200 kunder om året.

Hjemmeside →

DANDY Business Park

DANDY Business Park

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

DANDY Business Park
 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

DANDY Business Park
 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

DANDY Business Park
 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

DANDY Business Park
 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

DANDY Business Park
 • Ekspertrolle: Vækst og innovation

  Kernekompetencer: Omsætter innovation
  til virksomhedspraksis

DANDY Business Park samarbejder på tværs af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder og bidrager med værdifuld erfaring i at omsætte innovation til praksis i virksomhederne, så de kan forstå og anvende denne viden i deres forretning. DANDY driver tre økosystemer inden for AI/digital innovation, fødevarer og grøn omstilling, og de har skabt et dynamisk innovationsmiljø med fokus på bæredygtig vækst, som de stiller til rådighed i Afkobling 2030.

 

DANDY Business Park har ca. 1100 ansatte på tværs af de 200 virksomheder, der er bosat i parken og hjælper ca. 1500 virksomheder om året.

Hjemmeside →

DDC – Dansk Design Center

DDC – Dansk Design Center

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

DDC – Dansk Design Center
 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

DDC – Dansk Design Center
 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

DDC – Dansk Design Center
 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

DDC – Dansk Design Center
 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

DDC – Dansk Design Center
 • Ekspertrolle: Design til bæredygtig omstilling,
  missionsorienteret innovation
  og ledelse af Afkobling 2030
 • Kernekompetencer: Design, cirkulær økonomi,
  facilitering af transformationsprocesser

DDC – Dansk Design Center har stor erfaring med at anvende designprocesser i virksomheders bæredygtige og cirkulære omstilling. Derfor indgår DDC aktivt med designbaseret viden- og tilgange i udvalgte laboratorier. DDC er førende i arbejdet med at oversætte missionsorienteret innovation til praksis – særligt inden for facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den bæredygtige omstilling. I Afkobling 2030 står DDC for at styre programmets løbende udvikling, facilitere partnergruppens samarbejde og sikre programmets missionsdrevne fokus.

 

DDC har ca. 40 ansatte og arbejder hvert år sammen med mere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere.

Hjemmeside →

FORCE Technology

FORCE Technology

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

FORCE Technology
 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

FORCE Technology
 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

FORCE Technology
 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

FORCE Technology
 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

FORCE Technology
 • Ekspertrolle: Deling og praktisk omsætning
  af viden inden for teknologi, innovation,
  testfaciliteter, miljø, bæredygtig forretningsudvikling
 • Kernekompetencer: Bæredygtige materialer,
  processer og teknologier, test og prøvning,
  cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger

FORCE Technology er specialiseret inden for materialer, teknologier og processer i adskillige brancher, der understøtter cirkulær økonomi og grøn omstilling. Med stor viden om produktioner, kvalitet og levetid samt erfaring fra innovationsprojekter og konkrete forløb, bistår de virksomheder i omstillingen til en mere bæredygtig produktion. Deres udvalgte hold af specialister står i Afkobling 2030 klar til at finde skræddersyede løsninger, samt teste og regne på løsningers miljøpåvirkning, hjælper virksomheder med at reducere klima- og miljøbelastningen uden at gå på kompromis med værdiskabelsen.

 

Force Technology har ca. 1000 medarbejdere og hjælper omkring 7000 virksomheder om året.

Hjemmeside →

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

Teknologisk Institut
 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

Teknologisk Institut
 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

Teknologisk Institut
 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

Teknologisk Institut
 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

Teknologisk Institut
 • Ekspertrolle: Facilitering af labs,
  værdikædeinddragelse og netværksdannelse
 • Kernekompetencer: Innovationsledelse,
  forretningsudvikling, markedsvalidering,
  produkt- og serviceinnovation og design thinking

Teknologisk Institut er en førende forsknings- og teknologivirksomhed med omfattende erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed, produktinnovation, materialer, miljø og energi. Som en central bidragsyder til Afkobling 2030 stiller instituttet specialistviden inden for strategi, værdikæder, cirkulære forretningsmodeller og virksomheders grønne omstilling til rådighed.

 

Teknologisk Institut har omkring 1000 ansatte og betjener ca. 10.000 kunder om året.

Hjemmeside →

Trekantområdet Danmark

Trekantområdet Danmark

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →

Trekantområdet Danmark
 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →

 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →

Trekantområdet Danmark
 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →

Trekantområdet Danmark
 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →

Trekantområdet Danmark
 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →

Trekantområdet Danmark
 • Ekspertrolle: Identifikation
  og etablering af samarbejdsfora

Kernekompetencer: Strategisk analyse, mobilisering af ressourcer og perfekt match-making mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Trekantområdet Danmark er en politisk styret samarbejdsorganisation mellem de syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Organisationen samarbejder om at skabe vækst og attraktivitet i Trekantområdet - Danmarks ældste business region. Trekantområdet Danmarks rolle i Afkobling 2030 er at sikre samspil, synergi og samarbejde på tværs af lokale virksomheder og erhvervsaktører og hjælpe dem på vej mod grøn omstilling.

 

Trekantområdet Danmark har 20 ansatte og organiserer en række samarbejdsfora inden for industrien, som tiltrækker mere end 300 virksomheder hvert år.

Hjemmeside →