Grid

Q&A

Afkobling Q&A

Afkobling Q&A

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Afkobling Q&A

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Afkobling Q&A

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Afkobling Q&A

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Afkobling Q&A

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Afkobling Q&A

Hvad betyder afkobling, og hvorfor hedder programmet det?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning.

Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Og relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

Læs mere ↓

Med inspiration fra ATV Rapporten, Fremtidens Bæredygtige Produktion, ønsker Afkobling 2030 at arbejde for en øget afkobling af produktionssektoren.

Det er omdiskuteret blandt forskere, om det er muligt at opnå absolut afkobling. Derfor er vi i programmet også forsigtige med at sætte præcise tal og mål for, hvor langt virksomhederne kan nå i deres afkobling. I stedet fastholder vi et fokus på at hjælpe virksomhederne med at sætte ind der, hvor deres impact er størst: hvor der er de højeste klima- og miljømæssige samt økonomiske gevinster at hente i deres omstilling.

Afkobling Q&A

Afkobling Q&A

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Afkobling Q&A

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Afkobling Q&A

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Afkobling Q&A

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Afkobling Q&A

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Afkobling Q&A

Hvordan måler vi på bæredygtig omstilling i Afkobling 2030?

I Afkobling 2030 gør vi en særlig indsats for at måle den forandring, vi skaber. Derfor har vi nedsat en særlig insightsgruppe, der består af eksperter i kvalitativ og kvantitativ evaluering og læring, som følger programmet og dets effektskabelse undervejs. I insightsgruppen er der repræsentanter fra hhv. Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Insightgruppen får løbende sparring af rådgivningsfirmaet Pluss Leadership.

Læs mere ↓

Programmet er målrettet SMV’er, der i mange tilfælde ikke opsamler data systematisk og som er på meget forskellige niveauer ift. deres modenhed, når det gælder bæredygtig omstilling. Det er baggrunden for, at der opereres med indsatser inden for følgende tre fokusområder: 1) strategi, ledelse og forretningsmodeller 2) konkrete indsatsområder med afsæt i miljø- og klimaindikatorer (vand, affald, ressourcer, CO2, energi og 3) data og digitalisering. Modenhed måles pt. kvalitativt og kvantitativt via spørgeskemaer med relation til en modenhedstrappe. Det er programmets primære fokus at møde virksomhederne der, hvor de er (med eller uden data) og hjælpe/flytte dem med afsæt i de tre fokusområder og en evaluering af udvikling og modenhed. Se modenhedstrappen her. 

Derudover nedsætter Afkobling 2030 en missionskomité, som er en uvildig ekspertgruppe, der skal sikre kvalitet og faglighed omkring missionen samt armslængde i kvalificeringen af indholdet. De bidrager også  løbende til at kvalificere, hvordan fremdriften bedst måles i programmet.

Bæredygtighed er et felt, som vi konstant bliver klogere på. Afkobling 2030 forholder sig åbent og undersøgende til, hvordan vi kan blive tydeligere og bedre til at måle den bæredygtige omstilling på tværs af industrier i produktionsdanmark. 

Afkobling Q&A

Afkobling Q&A

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Afkobling Q&A

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Afkobling Q&A

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Afkobling Q&A

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Afkobling Q&A

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Afkobling Q&A

Hvordan har vi udviklet Afkobling 2030?

Afkobling 2030 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Industriens Fond og seks organisationer: Alexandra Instituttet, Dandy Business Park, DDC - Dansk Design Center, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Trekantområdet Danmark.

Over et etårigt forprojekt i 2022 gik parterne i dialog med både virksomheder og eksperter for at forstå de primære barriere for virksomheders bæredygtige omstilling samt for at blive klogere på, hvordan Afkobling 2030 kunne bidrage positivt til omstillingen sammen med de mange øvrige og vigtige aktiviteter, der aktuelt pågår. 

Læs mere ↓

Forprojektet tydeliggjorde behovet for at hjælpe virksomheder med at navigere kompleksiteten inden for den bæredygtige omstilling, samt vigtigheden af at indgå i værdikædesamarbejder og tage hul på arbejdet med Scope 3. Men forprojektet viste også behovet for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt program, der forstår, at ikke to virksomheder er ens. Der er derfor efterspørgsel på at arbejde fleksibelt, handlingsorienteret og behovsdrevet med øje for den enkelte virksomhed og dennes individuelle kontekst. Et fokus, som det otte-årige program Afkobling 2030 nu imødekommer. 

“Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt. Derfor er vores ambition nu sammen med den stærke partnergruppe, at gøre Danmark til landet, hvor produktionsvirksomheder sikrer deres konkurrenceevne og samtidig har helt bæredygtig produktion. Det gør vi ved at gå i front, turde eksperimentere og vise vejen for bæredygtighed som katalysator for innovation,” siger direktør for Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang om forprojektet i en pressemeddelse fra 2022.

Labs er lokalt forankrede og specialiserede udviklingsforløb. Her eksperimenterer vi med nye tiltag og viden, der øger jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og som har særlig vægt på værdikædernes indbyrdes samarbejde og dialog.

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S

Hvad siger virksomhederne?

“Vi er motiveret til at deltage i programmet, fordi vi har svært ved at finde de sidste procenter i CO2-reduktionen. Vi vil gerne være neutrale inden 2030. Vi har taget de lavthængende frugter. Nu står vi overfor de store udfordringer, hvor vi ikke kender løsningerne. Vi skal ud og innovere endnu mere, prøve noget nyt, lave nogle fejl, indgå i nye partnerskaber, gøre ting vi ikke har gjort før og sætte det i en ny kontekst. Og vi får brug for hjælp.”

– Thomas Hartvigsen, CDO Development Manager, HL Repro. Deltog i pilotprojektet

“Afkobling 2030 giver os et afgørende, grønt forspring – ikke kun overfor vores leverandører, men også internt. Vi vil ikke bare være medløbere i den grønne omstilling – vi vil være med til at forme den."


– Keld Hansen, CEO, BIBUS SINDBY. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.

“Selvom kartofler er én af de mest klimavenlige fødevarer, er det ingen let opgave at arbejde med bæredygtighed og klimaaftryk. Det kræver både ansvar og forpligtigelse. Igennem Afkobling 2030 får vi de rette værktøjer til at arbejde med omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forsyningskæde på både det strategiske - men også operationelle niveau - igennem hele værdikæden."


– Mads Vemmelund, Finance Manager, Danespo A/S. Deltager i Afkobling 2030, har bl.a. færdiggjort Lab for bæredygtig strategi og ledelse.


​“Vi har ikke tidligere arbejdet med bæredygtighed, så vi havde brug for sparring til at komme i gang. Undervejs i vores deltagelse på lab for bæredygtig strategi og ledelse har vi fået kendskab til nogle super gode værktøjer, så nu er vores mål blevet meget mere konkrete.“


– Anne-Kathrine Hauge, Compliance & Quality Manager, Danespo A/S